Skip navigation


Godkendte projekter

Senest opdateret: 08.10.2014

 

Oktober 2014: Siden er under revidering, hvorfor listen over godkendte projekter for 2013 og 2014 ikke er opdateret.

Hvad angår 2013 henvises til den fælles årsberetning for komitésystemet, hvortil er et appendisk med oplysning om alle anmeldte projekter til komitésystemet fordelt på regioner den nationale komité.Se her

 

I 2005 blev der etableret en landsdækkende database til registrering af forskningsprojekter, der anmeldes til en regional videnskabsetisk komité.

Databasen gør det muligt at offentliggøre en oversigt over projekter, som er anmeldt og godkendt efter det nye systems indførelse pr. 1. oktober 2005.

Oversigten indeholder følgende oplysninger: Godkendelsesdato, projekttitel, navn på forsøgsansvarlig, initial på godkendende komité og oplysninger om evt. sekundær/e komité/er, hvor godkendende primær komité er nævnt først.

2013

August
Juli
Juni
Maj
April
Marts
Februar
Januar

2012

December
November
Oktober
September
August
Juli
Juni
Maj
April
Marts
Februar
Januar 

2011

December
November
Oktober
September
August
Juli
Juni
Maj
April
Marts
Februar
Januar  

2010

December
November
Oktober
September
August
Juli
Juni
Maj
April
Marts
Februar
Januar

2009

 

2008

 

2007

Juli 
Juni 
Maj 
 

2006 

Juni 
Maj 
 

2005 

For projekter godkendt før 1. december 2005 henvises til Den Centrale Videnskabsetiske Komités årsberetninger, som indeholder en komplet oversigt over sager behandlet i Den Centrale Videnskabsetiske Komité i de forskellige år samt en oversigt over antal sager i de regionale komitéer.
 
De regionale komitéers årsberetninger indeholder en komplet oversigt over anmeldte projekter til det videnskabsetiske komitésystem.

Kontakt:
Den Nationale Videnskabsetiske Komité
Holbergsgade 6
1057 København K
Tlf:     +45 72 26 93 70
E-mail: DKetik@DKetik.dk


Kontaktinformation

Den Nationale Videnskabsetiske Komité
 *   Holbergsgade 6
 *   1057 København K
 *   TLF.: +45 72 26 93 70