Skip navigation


Vejledning

Indholdsfortegnelse

Vejledning om anmeldelse, indberetningspligt m.v.(sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter)

Udfold hele indholdsfortegnelsen

Kontaktinformation

Den Nationale Videnskabsetiske Komité
 *   Holbergsgade 6
 *   1057 København K
 *   TLF.: +45 72 26 93 70