Skip navigation


Navigation

LINKS

Links

Senest opdateret: 11.09.2015

Nationale links

De regionale videnskabsetiske komitéer 

Den færøske komité for videnskabsetik

Sundhedsvidenskabelig Forskning i Grønland, Departementet for Sundhed og Infrastruktur

Sundheds- og Ældreministeriet 

Betænkning om det videnskabsetiske komitésystem i Danmark, nr. 1515, marts 2010

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Det Etiske Råd

Sundhedsstyrelsen

Datatilsynet

Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Udvalgene Vedrørende Videnskabelig Uredelighed

Vævsanvendelsesregistret

GCP enheden ved Københavns Universitetshospital

GCP enheden ved Århus Universitetshospital

GCP enheden på Odense Universitetshospital

Samarbejdsaftale mellem Lægeforeningen og Lægemiddelindustriforeningen om kliniske lægemiddelforsøg og non-interventionsforsøg, 31. maj 2010

Lægemiddelindustriforeningen
- Om registrering og offentliggørelse af kliniske forsøgsresultater

Center for Bioetik og Nanoetik ved Aarhus Universitet

Internationale links

Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin, NEM (Norge)

Forskningsetisk bibliotek - leksikon
(Forskningsetiske komiteer, Norge)

Norges offentlige udredninger - God forskning - bedre helse 

Centrala etikprövningsnämnden (Sverige)

The Swedish National Council on Medical Ethics (SMER)

Svenske Vetenskapsrådets regler og guidelines for forskning

Centre for Research Ethics & Bioethics (CRB) - The Ethics Blog

Visindasidanefnd, The National Bioethics Committee, Iceland

EU Clinical Trials Register

European Network of Research Ethics Committees - EUREC

European Centre for Clinical Research Training 

Deutsches Referenzzentrum für Ethik in den Biowissenschaften (DRZE)

The Belgian Advisory Committee on Bioethics

Central Committee on Research Involving Human Subjects (CCMO), Holland

The Lithuanian Bioethics Committee

National Research Ethics Service, England

The Medical Research Council, England

Nuffield Council on Bioethics

Den Europæiske Unions aktiviteter: Forsknings- og innovation

European Group on Ethics in Science and New Technologies (EGE)

European Forum for Good Clinical Practice (EFGCP)

Council of Europe, Bioethics

The European Code of Conduct for Research Integrity

International Association of Law, Ethics and Science

World Commission on the Ethics of Scientific Knowledge and Technology (COMEST, UNESCO)

Universal Declaration on Bioethics and Human Rights, October 2005 (UNESCO)

Guide N°.1 Establishing Bioethics Committees, 2005 (UNESCO)

Council for International Organizations of Medical Sciences

Council for International Organizations of Medical Sciences Guidelines

International Ethical Guidelines for Biomedical Research Involving Human Subjects, 2002

Vancouver-konventionen
Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals

IFPMA Clinical Trials Portal

Food and Drug Administration, USA

U.S. National Institutes of Health
Clinical research in human volunteers

Singapore Statement on Research Integrity

Training and Ressources in Research Ethics Evaluation for Africa
Online Training Program on Research Ethics


Kontakt:
Den Nationale Videnskabsetiske Komité
Holbergsgade 6
1057 København K
Tlf:     +45 72 26 93 70
E-mail: DKetik@DKetik.dk


Kontaktinformation

Den Nationale Videnskabsetiske Komité
 *   Holbergsgade 6
 *   1057 København K
 *   TLF.: +45 72 26 93 70