Skip navigation


Love og regler

Senest opdateret: 07.12.2011
Her kan du finde de love og øvrige regler, som er relevante i forbindelse med sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter.
 
Lovstoffet er inddelt i følgende 4 kategorier:
 

Om sundhedsvidenskabelig forskning og komitésystemet 
Om lægemiddelforsøg
Om medicinsk udstyr 
Andre love og regler mv 


Kontakt:
Den Nationale Videnskabsetiske Komité
Holbergsgade 6
1057 København K
Tlf:     +45 72 26 93 70
E-mail: DKetik@DKetik.dk


Kontaktinformation

Den Nationale Videnskabsetiske Komité
 *   Holbergsgade 6
 *   1057 København K
 *   TLF.: +45 72 26 93 70